133 تست معادله ها و نامعادله های کنکور با پاسخ تشریحی، توسط جناب سید علی موسوی تهیه و تنظیم شده است. این جزوه شامل تست های کنکور فصل 4 ریاضی 1 پایه دهم تجربی می باشد. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود 133 تست معادله ها و نامعادله های کنکور با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب مراجعه کنند.

خیلی از دانش آموزان در درس ریاضیات پایه ی ضعیفی دارند و نیاز دارند که پایه ی خود را قوی کنند. چون درس ریاضیات بهم پیوسته است نیاز داریم که پیش نیازها را بلد باشیم.