147 تست دین و زندگی پایه های دهم، یازدهم دوازدهم با پاسخ کلیدی و تشریحی، به طور کاملا کاربردی برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. که شامل مهم ترین تست ها و آزمونهای آزمایشی می باشد. لطفا برای دانلود 147 تست دین و زندگی پایه های دهم، یازدهم دوازدهم با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

برای موفقیت در کنکور باید خط به خط کتاب دین و زندگی را حفظ باشند و آیات را با ترجمه یاد بگیرند. در ابتدا این درس را مفهومی باید یاد بگیرید. این درس مفهومی نیست، این درس پر از نکات کلیدی و مطالب حفظ کردنی است. خط به خط را بایدحفظ کنید و بهترین روش یادگیری درس دین و زندگی حفظ کردن مطلق آن است. کسانی که کمی حافظه ی ضعیف دارند باید پارگراف به پارگراف را مانند معلم برای بقیه توضیح دهند. روش معلم سر خود برای این درس بهترین روش است. هیچوقت در مرحله ی اول این درس را خلاصه نویسی نکنید. هیچ وقت تستها را به آخرین روزها موکول نکنید. این درس را حفظ کنید و برای دوستان و هم کلاسی هایتان توضیح دهید.