تاریخ ادبیات جامع کنکور نظام جدید توسط جمعی از دانشجویان در 33 صفحه  تهیه و تدوین شده است. این جزوه، کاملترین و جامع ترین بانک نکات تاریخ ادبیات نظام جدید می باشد. جهت دانلود تاریخ ادبیات جامع کنکور نظام جدید به ادامه مطلب بروید.

تمام بخشهای کتابهای درسی، چه جاهایی که ظاهر ساده دارند و چه پیچیده، می توانند سرشار از نکته های ریز و درشتی باشند که ما را در فهم بهتر آن کمک می کنند. طراحان تست ها نیز معمولا همین نکته های ریز و درشت را هدف قرار می دهند . امروزه برای داشتن تمام نکات درسی، هزینه زیادی را در قالب کتاب های کمک آموزشی، دبیران کنکور، آزمون های حضوری و غیرحضوری و… بر دانش آموزان تحمیل کرده است. تیم حرفه ای ها در راستای برقراری عدالت آموزشی، بر آن است که با ارائه بانک های نکات ، دسترسی به نکات ریز و درشت کتاب ها را برای همه میسر سازد. بنابراین اکنون پس از بانک نکات زیست شناسی، اقدام به تالیف بانک نکات تاریخ ادبیات نظام جدید نموده است.
نحوه استفاده از این بانک چگونه است؟
دقت کنید که در این بانک هر آنچه که احتمال طرح تست از آن در قالب تاریخ ادبیات میرود، گردآورده شده است دقت شود که در این بانک هر آنچه که احتمال طرح تست از آن در قالب تاریخ ادبیات م یرود، گرد آورده شده است، همچون:
1 . نام تمام شاعران و نویسندگان کتاب درسی چه در انتهای نوشته ها و سروده ها و چه در بخش کتابنامه
2 . متن کتاب درسی
3 . پشت جلد کتاب های درسی
4 . ویژگی ها و جنبه های حماسی شاهنامه
5 . قالب های شعری