جزوه جمع بندی آرایه ادبی کنکور ، جزوه ای خلاصه ، کوتاه و کاربردی به همراه مثال های فراوان در 22 صفحه توسط جناب احسان محسنی تهیه شده است. این جزوه شامل 170 کلمه ایهام دار و همچنین بیش از 200 کلمه دارای مجاز و استعاره می باشد. جهت دانلود رایگان جزوه جمع بندی آرایه ادبی کنکور به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تمام هدف این جزوه ،رعایت اختصار ، بیان نکات مهم و حل مثال های کاربردی به همراه پرهیز از زیاده گویی می باشد. تا جایی که امکان داشته نکات مهم ، مثال های فراوان و دام های تستی به طور کامل آورده شده است. نکات ، به صورت مختصر و کاربردی نوشته شده تا با خواندن آن ها و مثال های فراوان ، به مهارت کافی برسید.
43 مثال اضافه تشبیهی
10 مثال تشبیه پنهان
65 مورد از مجازهای کاربردی
127 مورد از استعاره های مصرحه پر کاربرد ) نوعی مجاز (
34 مثال اضافه استعاری
172 واژه ایهام دار و 21 مثال آرایه ایهام
18 گروه کلمه مشهور برای ایهام تناسب و 20 مثال آرایه ایهام تناسب
24 مورد ترکیب دارای پارادوکس
31 مثال مفهومی آرایه پارادوکس
43 ترکیب دارای حس آمیزی و 8 مثال مفهومی
19 مثال آرایه جناس
18 مثال آرایه حسن تعلیل
17 مثال آرایه اسلوب معادله
24 مورد تلمیح مشهور و 11 مثال کاربردی
5 مثال آرایه تضمین
5 مثال آرایه سجع