نحوه صحیح استفاده از کتاب:
این کتاب به صورت تست محور طراحی شده است و مناسب برای کنکور می باشد. این کتاب دو ویژگی خارق العاده دارد که عبارتند از:
1 -بررسی تمامی انواع  سوالاتی که چه تا حاال در کنکور سراسری آمده و چه امکان آمدن آن وجود دارد.
2 -ارائه روش های تستی و سریع تر برای حل سوالات که علاوه بر سرعت بخشیدن به شما، دقت را نیز بالا می برد

در حقیقت اصل کاری که شما برای موفقیت در شیمی کنکور نیاز دارید، دانستن این است که هر نوع سوال را چگونه حل کنید که این کتاب برای پاسخ به این نیاز طراحی شده است.