دانلود آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور ۱۴۰۰

  ۳۴٫۳۶ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۳٫۵۴ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۵٫۲۶ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۲٫۳۹ مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۵۸ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱۶٫۳۳ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱۲٫۰۹ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۲۰ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱۰٫۳۳ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ قلمچی پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱۱٫۴۱ مگابایت
  PDF