دانلود آزمون 16 آبان 99 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400

  34.36 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  3.54 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  5.26 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  2.39 مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  1.58 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  16.33 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  12.09 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  1.20 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  10.33 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 قلمچی پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  11.41 مگابایت
  PDF