دانلود مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، علی غیاثی

مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، که توسط جناب علی غیاثی مدرس مجرب زیست شناسی در ۲۱ صفحه کاملا خلاصه و کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکوری گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، علی غیاثی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۱۰ سوال زیست شناسی کنکور، علی غیاثی

۱۱۰ سوال زیست شناسی کنکور، به صورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجرب زیست شناسی جناب علی غیاثی در ۳۹ صفحه تهیه و تنظیم شده است. و در اختیار داوطلبان و دانش آموزان محترم قرار گرفته است. لطفا برای دانلود ۱۱۰ سوال زیست شناسی کنکور، علی غیاثی به ادامه مطلب بروید.

دانلود جزوه جمع بندی زیست شناسی گیاهی

جزوه جمع بندی زیست شناسی گیاهی، که توسط جناب علی غیاثی مدرس مجرب زیست شناسی در ۱۸ صفحه کاملا خلاصه و کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکوری گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود جزوه جمع بندی زیست شناسی گیاهی به ادامه مطلب بروید.

مبارزه با تله های تستی و آشنایی با انواع تست زیست

جزوه مبارزه با تله های تستی و آشنایی با انواع تست زیست توسط جناب علی غیاثی در ۱۱۷ صفحه تهیه شده است. جهت دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانلود جزوه ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی کنکور

جزوه ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی کنکور، برای رشته تجربی به صورت کاملا جامع و کاربردی توسط مدرس مجرب زیست شناسی جناب علی غیاثی در ۱۲۸ صفحه تهیه و تنظیم شده است. و در اختیار داوطلبان و دانش آموزان محترم قرار گرفته است. برای دانلود جزوه کامل ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی تجربی به ادامه مطلب بروید.

جزوه ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی

جزوه ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی برای رشته تجربی به صورت کاملا جامع و کاربردی توسط مدرس مجرب زیست شناسی جناب علی غیاثی در ۲۵۰ صفحه تهیه و تنظیم شده است. و در اختیار داوطلبان و دانش آموزان محترم قرار گرفته است. برای دانلود جزوه کامل ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی تجربی به ادامه مطلب بروید.

جزوه نکات ترکیبی مبحث گوارش زیست شناسی

جزوه نکات ترکیبی مبحث گوارش زیست شناسی توسط جناب علی غیاثی در ۳۴ صفحه آموزش داده شده است. جهت دانلود جزوه نکات ترکیبی مبحث گوارش زیست شناسی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.