دانلود ۵۱ تست مقاطع مخروطی ریاضی دوازدهم تجربی با پاسخ تشریحی

۵۱ تست مقاطع مخروطی فصل ششم ریاضی ۳ دوازدهم تجربی با پاسخ تشریحی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این تستها توسط جناب سید علی موسوی گردآوری شده و مخصوص دانش آموزان سال دوازدهم و کنکوری می باشد.

دانلود ۲۸ تست دایره ریاضی دوازدهم تجربی با پاسخ تشریحی

۲۸ تست مبحث دایره فصل ششم ریاضی ۳ دوازدهم تجربی با پاسخ تشریحی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این تستها توسط جناب سید علی موسوی گردآوری شده و مخصوص دانش آموزان سال دوازدهم و کنکوری می باشد.

دانلود ۸۴ تست احتمال ریاضی دوازدهم تجربی با پاسخ تشریحی

۸۴ تست احتمال فصل هفتم ریاضی ۳ دوازدهم تجربی با پاسخ تشریحی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است . این تستها توسط جناب سید علی موسوی گردآوری شده و مخصوص دانش آموزان سال دوازدهم و کنکوری می باشد.

درسنامه جامع و نکات آموزشی کنکوری و تستهای تابع ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲‎

درسنامه جامع و نکات آموزشی کنکوری و تستهای تابع و مفاهیم آن همراه با تست های سراسری داخل و خارج از کشور ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲‎ ویژه ی داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی توسط جناب سعید پناهی تالیف شده است. این جزوه شامل ۱۱۷ صفحه و ۱۹۶ تست تابع و مفاهیم آن با پاسخ تشریحی می باشد . مهندسی پناهی ، دکتری مهندسی برق مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدرس کنکور و دبیر دبیرستان های تهران می باشد.

دانلود ۲۰۰ تست دشوار جمع بندی ریاضی پایه دهم با پاسخ تشریحی

۲۰۰ تست دشوار جمع بندی ریاضی پایه دهم با پاسخ تشریحی و کلیدی، به طور کاملا کاربردی برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. که شامل مهم ترین تستهای کنکور و آزمونهای آزمایشی ریاضی پایه دهم می باشد. لطفا برای دانلود ۲۰۰ تست دشوار جمع بندی ریاضی پایه دهم با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود تست های کنکور مثلثات پایه یازدهم تجربی

تست های کنکور فصل چهارم ریاضی ۲ مبحث یازدهم تجربی پایه یازدهم تجربی – مبحث مثلثات جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این جزوه شامل تست  و نکات کنکوری مهم از ریاضیات پایه یازدهم تجربی می باشد. که توسط جناب سید علی موسوی دبیر ریاضی کاملا کاربردی تهیه وتنظیم شده است. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود تست های کنکور مثلثات پایه یازدهم تجربی به ادامه مطلب مراجعه کنند.

دانلود تست های حد و پیوستگی پایه یازدهم تجربی

تست های کنکور فصل ششم ریاضی ۲ مبحث یازدهم تجربی پایه یازدهم تجربی – مبحث حد و پیوستگی با پاسخ تشریحی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این جزوه شامل تست همراه با پاسخ نامه تشریحی و نکات کنکوری مهم از ریاضیات پایه یازدهم تجربی می باشد. که توسط جناب سید علی موسوی دبیر ریاضی کاملا کاربردی تهیه وتنظیم شده است. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود تست های کنکور فصل ششم ریاضی ۲ پایه یازدهم تجربی به ادامه مطلب مراجعه کنند.

تست های کنکور فصل پنجم ریاضی ۲ پایه یازدهم تجربی

تست های کنکور فصل پنجم ریاضی ۲ مبحث توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم تجربی با پاسخ تشریحی برای کلیه علاقمندان قرار داده شده است. این جزوه شامل تست همراه با پاسخ نامه تشریحی و نکات کنکوری مهم از ریاضیات پایه یازدهم تجربی می باشد. که توسط جناب سید علی موسوی دبیر ریاضی کاملا کاربردی تهیه وتنظیم شده است. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود تست های کنکور فصل پنجم ریاضی ۲ پایه یازدهم تجربی با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب مراجعه کنند.

دانلود سوالات احتمالی ریاضی انسانی دی ماه ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

سوالات احتمالی ریاضی انسانی دی ماه ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی، شامل سوالات و تست های مهم از ریاضیات انسانی با پاسخنامه تشریحی کاربردی می باشد. که توسط مدرسین محترم جناب مهندس محمد حمیدی و جناب کریمی تهیه و تنظیم شده است. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود سوالات احتمالی ریاضی انسانی دی ماه ۱۴۰۱با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب مراجعه کنند.

دانلود سوالات احتمالی ریاضی دی ماه ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

سوالات احتمالی ریاضی دی ماه ۱۴۰۱با پاسخ تشریحی، شامل سوالات و تست های مهم از ریاضیات کنکور با پاسخنامه تشریحی کاربردی می باشد. که توسط جناب مهندس محمد حمیدی مدرس و طراح ریاضیات تهیه و تنظیم شده است. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود سوالات احتمالی ریاضی دی ماه ۱۴۰۱با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب مراجعه کنند.