۲۸۸ تست زیست گیاهی پایه با پاسخ تشریحی

بانک تست زیست گیاهی پایه که شامل ۲۸۸ تست زیست گیاهی با پاسخ کلیدی و تشریحی می باشد. کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود بانک تست زیست گیاهی پایه به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۲۱۰ تست جمع بندی زیست شناسی پایه دهم با پاسخ

۲۱۰ تست جمع بندی زیست شناسی سال دهم با پاسخ تشریحی و کلیدی توسط جناب عباس بهمنی در ۶۰ صفحه کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. لطفا برای دانلود ۲۱۰ تست جمع بندی زیست شناسی پایه دهم با پاسخ به ادامه مطلب بروید. 

دانلود سوالات زیست پایه دوازدهم نیمسال اول ۱۴۰۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات زیست پایه دوازدهم نیمسال اول ۱۴۰۱ با پاسخنامه تشریحی، توسط سرکار خانوم شهلا جوانیان تهیه و جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این جزوه شامل نمونه سوالات زیست پایه دوازدهم با پاسخنامه کامل می باشد. لطفا برای دانلود سوالات زیست پایه دوازدهم نیمسال اول ۱۴۰۱ با پاسخنامه تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی پایه دوازدهم با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی پایه دوازدهم با پاسخ تشریحی، توسط سرکار خانوم شهلا جوانیان در  ۱۱ صفحه کاملا کاربردی تهیه  شده است. این جزوه شامل نمونه سوالات زیست دوازدهم با پاسخنامه کامل می باشد. لطفا برای دانلود نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی پایه دوازدهم با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی پایه دهم با پاسخ تشریحی

 نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی پایه دهم با پاسخ تشریحی، توسط سرکار خانوم شهلا جوانیان در  ۱۲ صفحه کاملا کاربردی تهیه  شده است. این جزوه شامل نمونه سوالات زیست دهم گفتار دوم تا اخر فصل اول با پاسخنامه کامل می باشد. لطفا برای دانلود نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی پایه دهم با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۱۰ سوال زیست شناسی کنکور، علی غیاثی

۱۱۰ سوال زیست شناسی کنکور، به صورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجرب زیست شناسی جناب علی غیاثی در ۳۹ صفحه تهیه و تنظیم شده است. و در اختیار داوطلبان و دانش آموزان محترم قرار گرفته است. لطفا برای دانلود ۱۱۰ سوال زیست شناسی کنکور، علی غیاثی به ادامه مطلب بروید.

۳۳۸ تست جمع بندی زیست گیاهی با پاسخ تشریحی

بانک تست کامل زیست گیاهی که شامل ۳۳۸ تست جمع بندی زیست گیاهی با پاسخ تشریحی می باشد. کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود بانک تست کامل زیست گیاهی به ادامه مطلب بروید.

۲۸۸ تست زیست گیاهی پایه با پاسخ تشریحی

بانک تست زیست گیاهی پایه که شامل ۲۸۸ تست زیست گیاهی با پاسخ کلیدی و تشریحی می باشد. کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود بانک تست زیست گیاهی پایه به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۶۹۳ تست زیست شناسی کنکور با پاسخ تشریحی

۶۹۳ تست زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. این جزوه شامل زیست ۱ : ۲۰۹ تست، زیست ۲ : ۲۳۲ تست، زیست ۳ : ۲۵۲ تست می باشد، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۶۹۳ تست زیست شناسی کنکور با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۲۱۴ تست شمارشی دشوار فصل ۱ تا ۵ زیست پایه دهم

۲۱۴ سوال شمارشی دشوار فصل ۱ تا ۵ زیست پایه دهم، با پاسخ تشریحی و کلیدی تهیه و تنظیم شده است. وبه طور کاملا کاربردی و استاندارد در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز قرار داده شده است. در این جزوه تست های مهم و دشواری از فصل ۱ تا ۵ زیست پایه دهم برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود ۲۱۴ سوال شمارشی دشوار فصل ۱ تا ۵ زیست پایه دهم به ادامه مطلب بروید.