دانلود ۱۳۱ تست حرکت شناسی فیزیک کنکور با پاسخ تشریحی

۱۳۱ تست حرکت شناسی فیزیک کنکور با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. این جزوه شامل سوالات احتمالی فیزیک حرکت شناسی می باشد، و برای مرور سریع مطالب با ۱۳۱ تست حرکت شناسی توسط جناب محمدسعید اکبری دانشجوی داروسازی و مدرس ریاضیات فیزیک و شیمی کنکور تهیه شده است. لطفا برای دانلود ۱۳۱ تست حرکت شناسی فیزیک کنکور با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۳۵۰ تست جمع بندی فیزیک پایه با پاسخ تشریحی

۳۵۰ تست جمع بندی فیزیک پایه با پاسخ تشریحی و کلیدی، به طور کاملا کاربردی و استاندارد برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه تست های مهمی از فیزیک پایه برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود ۳۵۰ تست جمع بندی فیزیک پایه با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۹۰ تست مبحث موج فیزیک با پاسخ تشریحی

۹۰ تست مبحث موج فیزیک با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۹۰ تست مبحث موج فیزیک با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۷۰ تست حرکت نوسانی فیزیک با پاسخ تشریحی

۷۰ تست حرکت نوسانی فیزیک با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۷۰ تست حرکت نوسانی فیزیک با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۵۰ تست مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم با پاسخ تشریحی

۵۰ تست مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم با پاسخ تشریحی (فصل ۲ فیزیک ۱۲)، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۵۰ تست مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۰۰ تست مغناطیس و القای فیزیک با پاسخ تشریحی

 ۱۰۰ تست مغناطیس و القای فیزیک با پاسخ تشریحی ، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۱۰۰ تست مغناطیس و القای فیزیک با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۰۵ تست دما و گرمای فیزیک با پاسخ تشریحی

۱۰۵ تست دما و گرمای فیزیک با پاسخ تشریحی ، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۱۰۵ تست دما و گرمای فیزیک با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۸۷ تست دشوار فیزیک پایه دهم با پاسخ تشریحی

۱۸۷ تست دشوار فیزیک پایه دهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است.، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۱۸۷ تست دشوار فیزیک پایه دهم با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۳۰۰ تست دشوار فیزیک پایه دوازدهم با پاسخ

۳۰۰ تست دشوار فیزیک پایه دوازدهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است.، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۳۰۰ تست دشوار فیزیک پایه دوازدهم با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۳۸ تست دشوار فیزیک پایه یازدهم با پاسخ تشریحی

 ۱۳۸ تست دشوار فیزیک پایه یازدهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است.، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۱۳۸ تست دشوار فیزیک پایه یازدهم با پاسخ به ادامه مطلب بروید.