دانلود ۵۰۵ تست عربی کنکور با پاسخ تشریحی

۵۰۵ تست عربی دهم، یازدهم و دوازدهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. این جزوه شامل عربی ۱ : ۱۴۳ تست، عربی ۲ : ۱۶۳ تست، عربی ۳ : ۱۹۹ تست می باشد، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۵۰۵ تست عربی کنکور با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

۱۳۰ تست ترکیبی عربی دوازدهم با پاسخ تشریحی

۱۳۰ تست ترکیبی عربی دوازدهم با پاسخ تشریحی، در ۵۱ صفحه کاملا کاربردی تهیه و تنظیم شده است. و در اختیار دانش آموزان وداوطلبان گرامی کنکور قرار داده شده است. لطفا برای دانلود تستهای ترکیبی عربی دوازدهم با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۳ مرحله آزمون عربی با پاسخ

 ۱۳ مرحله آزمون عربی با پاسخ کلیدی، توسط جناب حسین چشمی کاملا کاربردی تهیه و گردآوری شده است. و در اختیار داوطلبان و داتش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار گرفته است.که شامل تست  همراه با پاسخ کلیدی انتهای هر سری از آزمون ها می یاشد. لطفا برای دانلود ۱۳ مرحله آزمون عربی با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۹۳ تست دشوار ترجمه و تعریب عربی تمام پایه ها

۱۹۳ تست دشوار ترجمه و تعریب عربی تمام پایه ها، با پاسخ تشریحی و کلیدی به طور کاملا کاربردی برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. که شامل تست هایی دشوار از ترجمه و تعریب عربی پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم می باشد. لطفا برای دانلود ۱۹۳ تست دشوار ترجمه و تعریب عربی تمام پایه ها به ادامه مطلب بروید.

دانلود ۱۳۷ تست طبقه‌بندی شده از عربی یازدهم

۱۳۷تست طبقه‌بندی شده ازعربی یازدهم، به طور کاملا کاربردی و استاندارد برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه مجموع ۱۳۷ تست از دروس ۱/۲/۳/۴/۷ از عربی پایه یازدهم (مشترک کلیه سال ها)  برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود ۱۳۷ تست طبقه‌بندی شده از عربی یازدهم به ادامه مطلب بروید.