جزوه واژگان زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم ، به صورت تمامی لغات با معنی و مثال بهمراه مثالهای پرتکرار نهایی در سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.