جزوه جمع بندی فلسفه 1 پایه یازدهم در 19 صفحه تهیه و در سایت کنکور جهت دانلود قرار گرفته است.