حل المسائل و حل تمامی تمرینهای درس عربی و ترجمه کتاب درسی عربی پایه یازدهم و دهم توسط جناب میثم فلاح تهیه و در سایت کنکور قرار گرفته است. جهت دانلود حل المسائل و ترجمه کتاب درسی عربی پایه یازدهم و دهم به ادامه این مطلب سایت کنکور مراجعه فرمایید.

تسلط برتمارین و مثال های و بقیه مفاهیم مهم و جزییات کتاب درسی از اهداف بسیار مهم دانش آموزان  می باشد که در مسیر دستیابی به این امر ارزشمند،  دانش آموزان برای دسترسی دقیق به فهم کامل درس عربی خود، در ابتدای کارنیاز به آرامش زیادی دارند. این آرامش اغلب درهنگام استفاده از منابع معتبر و استاندارد مکمل کتاب درسی شان از جمله این جزوه گام به گام  بیشتر است که می تواند تا حد بسیار زیادی  نقش پر رنگی در این زمینه بازی کند. گام به گام عربی دوازدهم  می‌تواند تا حدی با راهنمایی دانش آموزان، راه و روش صحیح یادگیری و مطالعه  مفهومی را به دانش آموزان نشان دهد و البته مطالغه  کتاب درسی هم  نیازمند برنامه ریزی آمیخته با معجون صبر و تحمل است. اگر دانش آموز از ابتدا به اشتباه جواب سوالات را مشاهده کند،  ممکن است مطالب را به‌صورت حفظی یاد بگیرد که بی‌فایده است، پس برای یادگیری عمیق و مفهومی با اتکا بر هوشمندی روش درست استفاده از گام به گام  این است که دانش آموزان  پس از خواندن درست و کاربردی مطالب کتاب درسی، نمونه سوالات و جواب تمارین را از گام به گام بخوانند و خود پاسخ را بیابند و درانتها با نگاه کردن به جواب سوالات، از پاسخ صحیح سوالات اطمینان حاصل کنند. حل المسائل و ترجمه کتاب عربی دوازدهم