شبیه‌ سازی درس ریاضیات کنکور انسانی اردیبهشت 1403 با پاسخ تشریحی توسط جناب کوهیار عیوضی تهیه و جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است.