فایل 22 درصد قطعی ریاضیات کنکور ، بررسی یکسری سوالات تالیفی شبیه سازی مباحث آمار، احتمال، ترکیبیات و کاربرد مشتق می‌باشد که دانش آموز میتواند در بازه زمانی کوتاهی با مطالعه درسنامه و حل این تست های شبیه سازی شده به درصد 20-30در درس ریاضی برسد

👨‍🏫محمد حمیدی
📚مولف کتاب
📝مسول درس ریاضی کانون
📝طراح،مولف و ویراستار آزمون های آزمایشی کشور