693 تست زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. این جزوه شامل زیست 1 : 209 تست، زیست 2 : 232 تست، زیست 3 : 252 تست می باشد، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود 693 تست زیست شناسی کنکور با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

در هنگام مطالعه ی زیست شناسی نکته بین باشید. مطالب مهم را یادداشت کنید تا در نوبت های بعد مرور منظم برای هر فصل داشته باشید. بخش مهم دیگر مربوط به اشکال کتاب درسی است. اگر با دقت به هر شکل نگاه کنید، نکات زیادی برای طراحی تست به دست می آید. از قید ها غافل نشوید. هرچند که طرح این سبک تست ها کمی حوصله سر بر می باشد. چند سالی هست که این سبک از تست ها در کنکور آمده است. و توجه نکردن به این سبک از تست ها می تواند تبعات سنگینی داشته باشد. بنابراین در زمان مطالعه تمرکز خاصی به اشکال کتاب های زیست داشته باشید. زیست را باید طوری مطالعه کنید که در این درس به تسلط کامل برسید. به سطحی که بتوانید به راحتی یک مبحث را با تمام نکات و جزئیاتی که دارد، توضیح بدهید. مطلب را به خوبی یاد بگیرید.