جزوه تحیلی زیست گیاهی پایه دهم توسط جناب علی غیاثی در 36 صفحه تهیه شده و برای دانلود قرار گرفته است.