جزوه جمع بندی کامل عناصر و ترکیبات مهم شیمی توسط خانم نگین سرلک ، رتبه ۱۰ کنکور تجربی ۱۴۰۰ تهیه شده است و در سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.