جزوه جمع بندی کامل عناصر و ترکیبات مهم شیمی توسط خانم نگین سرلک ، رتبه 10 کنکور تجربی 1400 تهیه شده است و در سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.