درسنامه جامع و نکات آموزشی کنکوری و تستهای دما و گرما (فیزیک دهم) همراه با تست های سراسری داخل و خارج از کشور 1380 تا 1402‎ ویژه ی داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی توسط جناب سعید پناهی تالیف شده است. این جزوه شامل 105 صفحه و 162 تست دما و گرمای فیزیک با پاسخ تشریحی می باشد . مهندسی پناهی ، دکتری مهندسی برق مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدرس کنکور و دبیر دبیرستان های تهران می باشد.

یکی از مباحث دیگر در آزمون سراسری , مبحث دما و گرما است که درکتاب فیزیک سال دهم و در قالب فصل ۴ برای داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی ارائه
شده است. معمولا از این مبحث هم برای داوطلبان رشته ی تجربی حداقل ٢ تست و بیشتر وقت ها ٣ تست و برای داوطلبان رشته ی ریاضی ٣ تست خواهیم داشت . امیدوارم با ارائه مطالب و نکات بسیار مهمی که همراه با درسنامه ی جامع خدمت شما داوطلبان عزیز کنکور ارائه می کنیم , حل تست های این مبحث را برای شما بسیار آسان کنیم.

تعریف دما از دیدگاه میکروسکوپی
از دیدگاه میکروسکوپی , دما کمیتی ست که به انرژی جنبشی مولکول های ماده بستگی دارد. منظور از دیدگاه میکروسکوپی دیدگاهی عمیق و مفهومی درباره ی یک کمیت است که در آن وضعیت تک تک ذرات توصیف می شود . کمیت های میکروسکوپیک توسط حواس ما قابل درک نبوده و اساس مکانیک آماری ست.