جزوه ۱۰۰۰۰ نکته فوق ترکیبی زیست شناسی توسط جناب علی غیاثی در ۲۴۴ صفحه تهیه و جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است.