دوره جامع تدریس اصطلاحات زبان انگلیسی ، جامع ترین جزوه اصطلاحات زبان انگلیسی بر پایه کتاب Speak English Like An American می باشد که توسط جناب امیرحسین بالاوند در 171 صفحه تهیه شده است.

(جزوه تدریس کامل کتاب Speak English like an American )