دانلود جزوه جامع آموزش زمان‌های زبان انگلیسی : جزوه جامع آموزش زمان‌های زبان انگلیسی شامل ١۶ زمان، حال، آینده و گذشته بوده و مناسب برای تمامی سطوح می باشد که توسط مدرس گرامی جناب علیرضا عابدی زاده در 34 صفحه تهیه و تنظیم شده است. لطفا برای دانلود جزوه جامع آموزش زمان‌های زبان انگلیسی به ادامه مطلب بروید.

به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد. حال، گذشته و آینده. هر زمان دارای چهار حالت ساده، استمراری،کامل و کامل استمراری می باشد. زمان های اصلی، زمان های واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را. با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک، می توان گفت که در زبان انگلیسی، دوازده زمان به
طریق زیر وجود دارد:

به طور کلی، زمان حال ساده برای بیان رویدادها و یا شرایطی به کار می رود که به صورت همیشگی، اغلب و یا عادتی وجود دارند، در گذشته وجود داشته اند و احتمالا در آینده هم وجود خواهند داشت .