35 تست اسید و باز شیمی با پاسخ تشریحی می باشد.به طور کاملا کاربردی توسط جناب امیرعلی برخورداریون تهیه و تنظیم شده است. لطفا برای دانلود 35 تست اسید و باز شیمی با پاسخ تشریحی به ادامه مطلب بروید.

نحوه مطالعه ی شیمی کنکور برای مسائل محاسباتی و تحلیلی اسید باز و آب کاملا فرق دارد. تعداد سوالات محاسباتی وقت گیر درس شیمی در کنکور سال های اخیر بیشتر شده اما بعضی مسائل عددی شیمی کنکور مثل مسائل ترمودینامیک و تعادل ها مسائل نسبتا ساده ای هستند و حذف کردن و کنار گذاشتن این مباحث به هیچ وجه توصیه نمی شود. برای مسائل شیمی باید اینقدر تست بزنید که با دیدن هر سوال سریع راه حل به ذهنتان برسد و سریع به جواب نهایی برسید. هنگامی که  تست کافی کار نکنید و نتوانید در لحظات اول راه حل درست را تشخیص بدهید در جلسه کنکور زمان زیادی را صرف فکر کردن برای پیدا کردن راه حل مسئله از دست خواهید داد و نتیجه دلخواه نمی رسید.