۵۰۵ تست عربی دهم، یازدهم و دوازدهم با پاسخ تشریحی، کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. این جزوه شامل عربی ۱ : ۱۴۳ تست، عربی ۲ : ۱۶۳ تست، عربی ۳ : ۱۹۹ تست می باشد، و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۵۰۵ تست عربی کنکور با پاسخ به ادامه مطلب بروید.

درس عربی در بخش های زیرا بررسی و خلاصه  می شود

دانش آموزان و داوطلبانی در خواندن درس عربی برای کنکور موفق می شوند: