1000 تست سخت از کل شیمی با پاسخ تشریحی، به طور کاملا کاربردی برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. که شامل تست هایی به تفکیک فصل (هر فصل با صد تست دشوار به همراه پاسخ تشریحی) می باشد. لطفا برای دانلود 1000 تست سخت از کل شیمی به ادامه مطلب بروید.

 مباحث محاسباتی شیمی را باید در هنگام مطالعه ی کتاب شیمی بسیار با اهمیت در نظر بگیرید. بهتر است که روی تست های محاسباتی کار کنید. تست های حفظی از یاد می روند و بهتر است که در بازه زمانی که نزدیک به کنکور روی آنها کار شود. در مطالعه ی شیمی  باید درس به درس به پیش رفت. یعنی هم حفظیجات و هم محاسباتی را با هم به پیش ببرید. در هر صورت تسلط بیشتر روی تست های محاسباتی باشد.