جزوه جامع پرسش و پاسخ فلسفه پایه دوازدهم انسانی، ویرایش جدید بر اساس کتاب چاپ 99 تهیه شده است . این جزوه توسط جناب یعقوب ابابکری در 49 صفحه به طور جامع و کاربردی تدوین گردیده است. که شامل مجموعه ی پرسش و‌پاسخ درس به درس،نکات مهم و کلیدی، سوالات امتحان نهایی، حل فعالیت ها و‌تمارین کتاب می باشد. برای دانلودجزوه جامع پرسش و پاسخ فلسفه پایه دوازدهم انسانی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

تعریف فلسفه : یعنی جستجوی چیستی و چرایی موجودات و پدیده های پیرامونی.  به معنای تام پرسشگری است. فلسفه به این معنی است که فکر کنیم و سوال بپرسیم.  در پی جواب باشیم. هدف و دید شما برای مطالعه ی فلسفه باید دیدی سوالی و انتقادی باشد. مانند سقرا،؛ او همین قدر می دانست که چیزی نمی داند. با تکیه به فلسفه همه چیز را زیر سوال می برد.بسیاری از دانش آموزان با یک دید محدود به سراغ فلسفه می روند گویی فلسفه چیزی جز دانش تام نیست. خودشان مستقل نمی اندیشند و می خواهند اطلاعات صرف را جمع آوری کنند. فلسفه حفظ اطلاعات فقط نیست بلکه پرسشگری و خردورزی است.