جزوه واکنش های شیمیایی کنکور پایه یازدهم متوسطه به صورت کاملا خلاصه و جمع بندی شده در 6 صفحه برای داوطلبان کنکوری عزیز و دانش آموزان گرامی تهیه و طبقه بندی شده است. دانش آموزان عزیز می توانند برای دانلود جزوه واکنش های شیمیایی کنکور پایه یازدهم به ادامه مطلب مراجعه کنند.

حتما در هنگام حل واکنش های شیمیایی متوجه این نکته شده اید که هیچ مشکلی ندارید ولی به خاطر اشتباه نوشتن معادلۀ واکنش، به جواب نمی رسید. حتی در یکسری از سؤالهای دیگه مثلاً مجموع ضرایب استوکیومتری فراوردهها تو واکنش انجام شده را می خواهند ولی شما به مشکل بر می خورید. حداقل 20 %سؤالهای شیمی کنکور سراسری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شما خواسته مى شود که معادلۀ واکنشها را بلـد باشید. در این جزوه موردنظر همۀ واکنشهای شیمیایی موجود در کتابهای درسی سال دهم و یازدهم  جمع وجـور شده است و در یک جزوه به شما داوطلبان و دانش آموزان گرامی تقدیم شده است. 

امابایدچندنکته را در نظر بگیرید: