274 تست هندسه ریاضی تجربی یازدهم و دوازدهم با پاسخ تشریحی و کلیدی می باشد. که به طور کاملا کاربردی و استاندارد برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه تست های مهمی از ریاضیات برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود 274 تست هندسه ریاضی تجربی یازدهم و دوازدهم به ادامه مطلب بروید.

کتاب درسی هندسه شامل قضایایی است، که پایه و مبنای حل تمارین هندسه هستند. علاوه برقضایای مطرح شده درکتاب درسی، بخش هایی به نام فعالیت، کاردرکلاس و تمرین درکتاب درسی به چشم می خورند که هدف از آوردن آن ها نتیجه گیری و نکته برداری است و اکثر نکات آن ها در داخل کادرهایی آورده شده، که چشم پوشی از آنها را اجتناب ناپذیر می کند. تمامی نکات مهم این قسمت ها معمولاً به شکل مستقیم یا با یکسری تغییرات به شکل تست درمی آیند. و در کنکور مطرح می شوند. بعضی از کتاب های کمک آموزشی تمارین کتاب درسی را بررسی کرده اند و به شکل تست درآورده اند. برخی هم از تمرین های مهم کتاب تست مطرح می کنند. این موضوع به خوبی نشان دهنده ی اهمیت کتاب درسی است.