جزوه کاربردی آرایه ادبی کنکور توسط جناب احسان محسنی در 59 صفحه تهیه شده است. جهت دانلود جزوه کاربردی آرایه ادبی کنکور به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ایهام
هرگاه ، یک واژه در کلام به کار رود به گونه ای که حداقل دو معنی از آن به ذهن خطور کند ، ایهام شکل می گیرد. یکی از این معانی ، نزدیک به ذهن و معنای دیگر ، دوز از ذهن است و البته مقصود شاعر معمولا معنی دور و گاه هر دو معنی است. در ایهام هر دو معنی در بیت باید درست باشد.