۳۶۰ تست جمع بندی کل زیست پایه با پاسخ تشریحی و کلیدی به طور کاملا کاربردی و استاندارد برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه تست های مهمی از زیست پایه برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود ۳۶۰ تست جمع بندی کل زیست پایه به ادامه مطلب بروید.

در هنگام مطالعه زیست خودتان را با طراح هم فکر تصور کنید. این روش باعث می شود که نکته بین باشید و مبحثی را فراموش نکنید. مطالب مهم را یادداشت کنید تا در نوبت های بعد مرور منظم برای هر فصل داشته باشید.