360 تست جمع بندی کل زیست پایه با پاسخ تشریحی و کلیدی به طور کاملا کاربردی و استاندارد برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه تست های مهمی از زیست پایه برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود 360 تست جمع بندی کل زیست پایه به ادامه مطلب بروید.

در هنگام مطالعه زیست خودتان را با طراح هم فکر تصور کنید. این روش باعث می شود که نکته بین باشید و مبحثی را فراموش نکنید. مطالب مهم را یادداشت کنید تا در نوبت های بعد مرور منظم برای هر فصل داشته باشید.