جزوه جمع بندی جدول تناوبی عناصر، به طور کاملا کاربردی و خلاصه برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه نکات مهمی از جدول تناوبی عناصر برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود جزوه جمع بندی جدول تناوبی عناصر به ادامه مطلب بروید.

 دانستن تعریف؛ تغییرات و مقایسه ی انرژی نخستین یونش عنصر های اصلی در دوره های جدول تناوبی و عناصر یک دوره و به یادسپردن مقایسه ی انرژی های یونش متوالی در اتم عنصری ؛ موارد بروز جهش در انرژی یونش متوالی و مقایسه ی اندازه ی جهش ها و تعداد جهش مهم و لازم است.