137تست طبقه‌بندی شده ازعربی یازدهم، به طور کاملا کاربردی و استاندارد برای داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز تهیه و تنظیم شده است. در این جزوه مجموع 137 تست از دروس 1/2/3/4/7 از عربی پایه یازدهم (مشترک کلیه سال ها)  برای کلیه علاقمندان گردآوری شده است؛ لطفا برای دانلود 137 تست طبقه‌بندی شده از عربی یازدهم به ادامه مطلب بروید.

برای موفقیت در مطالعه و یادگیری عربی پایه یازدهم تست زدن منظم و از همه این موارد مهم تر مرور مداوم و دوباره تست ها و یادداشت نکات و اشکالات بسیار مهم است، باید در برنامه مطالعاتی درس عربی  یازدهم مشترک لحاظ شود. و دانش آموزان عزیز با یک برنامه ی مطالعاتی مدون و منظم پیش بروند. و برای مراحل مختلف مطالعاتی خود برنامه ی استاندارد قابل انجام دادن بچینند. زیرا همانطور که می دانیم این درس از جمله دروسی می باشد که میانگین درصد پاسخگویی آن در بین داوطلبان رشته های مختلف بسیار پایین است. به همین دلیل قوی بودن در آن و توجه خاص به این درس موجب موفقیت داوطلبان در کنکور و پیشی گرفتن از بقیه رقبای درسی و کنکوری می تواند باشد. به عبارت دیگر تست زدن زیاد در این درس یک نقطه قوت برای دانش آموزان محسوب می شود.