مجموعه تست های جمع بندی زیست شناسی یازدهم همراه با پاسخ تشریحی و تفکیک گفتار به گفتار بوده، که شامل تست های منتخب آزمون های آزمایشی و کنکور های سراسری نیز می باشد. و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود مجموعه تست های جمع بندی زیست شناسی یازدهم به ادامه مطلب بروید.

کتاب های زیست شناسی پایه های مختلف تحصیلی کاملا سلسله وار هستند، بنابراین برای تسلط بر زیست سالهای مختلف مخصوصا زیست شناسی پایه یازدهم تجربی باید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشید. باید سعی کنید که تکنیک‌های حل تست ها را یاد بگیرید تا با هر نوع تستی که روبرو می‌شوید با به یادآوردن تکنیک حل آن، سریع آن را حل کنید. بنابراین تا جایی که می‌توانید تست بزنید و تمرین کنید تا به مرور بتوانید در مدت زمان کوتاه تری نیز به تست ها پاسخ دهید.