۴۰۰ تست دشوار جمع بندی زیست گیاهی پایه با پاسخ تشریحی کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۴۰۰ تست دشوار جمع بندی زیست گیاهی پایه به ادامه مطلب بروید.

داوطلبان و دانش آموزان گرامی باید در جریان بودجه بندی مباحث مهم زیست گیاهی در کنکور باشند که شامل مباحث : ویژگی های سلول و بافت های گیاهی و انتقال مواد در گیاهان و تغذیه سلول های گیاهی ، نهاندانگان و پاسخ گیاهان به محرک ها، فتوسنتز می باشد. درس زیست شناسی در کنکور۵٠ تست دارد که درمدت زمان استانداردی فرصت پاسخ گویی به تست های آن را دارید. این درس سرنوشت ساز کنکور تحربی بالاترین ضریب درسی را در بین دیگر دروس رشته ی تجربی دارا هست لذا باید کتاب زیست شناسی را با تمرکز بسیار زیاد بخوانید و با تسلط به عرصه ی پر رقابت کنکور تجربی ورودکنید.