بانک تست زبان سال دهم، یازدهم و دوازدهم که شامل تست های درس به درس و جامع زبان انگلیسی با پاسخ کلیدی و تشریحی می باشد. و کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود بانک تست زبان سال دهم، یازدهم و دوازدهم به ادامه مطلب بروید.

نحوه ی مطالعه هوشمندانه ی زبان انگلیسی برای کنکور تظمین کننده ی کسب رتبه ی برتر شماست. و این فکر نادرست که فقط با حفظ کردن می توان در این درس درصد بالایی را کسب کرد، منجر به نحوه مطالعه ی نه چندان استاندارد و موثر شده است که در نهایت نتیجه دلخواه نیز از این روش مطالعه کسب نخواهد شد. می توان از راه مطالعه با متد موثر به نتیجه ی مطلوب در کنکور برسیم.