۲۰۰ تست دشوار جمع بندی ژنتیک زیست شناسی با پاسخ تشریحی کاملا کاربردی تهیه و تدوین شده است. و در اختیار داوطلبان کنکوری و دانش آموزان گرامی و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود ۲۰۰ تست دشوار جمع بندی ژنتیک زیست شناسی به ادامه مطلب بروید.

قسمت ژنتیک از زیست با تمام مباحث زیست شناسی به خاطر مفهومی بودنش تقاوت خاصی دارد.  دانش آموزان در یادگیری مطالب ژنتیک در کنار سایر مطالب زیست شناسی کمی با مشکل مواجه می شوند. با نسبت ها و کسر ها و صفاتی رو در رو می شوند که در هم ضرب و با هم جمع شده اند و بنابراین سخت بودن این مطلب را بهانه ی نخواندن و نزدن تست این مبحث در کنکور می کنند.