جزوه تابع نمایی و لگاریتمی حسابان که فصل سوم حسابان ۱ محسوب میشود توسط جناب نیما خانعلی پور در ۲۶ صفحه تهیه شده است. جهت دانلود جزوه تابع نمایی و لگاریتمی حسابان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.