جزوه کنکوری فصل اول شیمی دهم‎ (کیهان زادگاه الفبای هستی) توسط جناب جواد آقاگلی در 67 صفحه تهیه شده است. جهت دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شاید شما هم یکی از شیفتگان آسمان پرستارۀ شبانگاهی باشید؛ سقفی زیبا و آکنده از اسرار و پرسش های بی شماری که از گذشته تاکنون ذهن کنجکاو انسان های هوشمند را مجذوب خویش ساخته است. در این فضای بی کران، ستارگان پرفروغ با نوری که می تابانند، پیوسته با ما سخن می گویند و پیام آگاه باش می فرستند؛ پیامی که از گذشته های دور، روایت می کند؛ از اینکه جهان هستی چگونه پدید آمده است؟ ذره های سازندۀ جهان هستی طی چه فرایندی و چگونه به وجود آمده اند؟ پرسش هایی که یافتن پاسخ آنها بسیار دشوار است. زمین در برابر عظمت آفرینش همانند آزمایشگاه بسیار کوچکی است که دانشمندان با آزمایش های گوناگون در آن، در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش ها هستند. شیمی دان ها با مطالعۀ خواص و رفتار ماده، همچنین بر هم ک نش نور با ماده در این راستا سهم بسزایی داشته اند.