جزوه عربی حرکت گذاری برگرفته از کتاب عربی جامع نشر الگو، توشط دکتر ایادفیلی در 6 صفحه کاملا خلاصه و کاربردی تهیه وتنظیم شده است. در این جزوه انواع حرکت گذاری  اسم ها و فعل ها ، حروف و به همراه تست مبحث ظبط الحرکات با پاسخ تشریحی آورده شده است. برای دانلود جزوه عربی حرکت گذاری به ادامه مطلب بروید.

در مطالعه عربی برای کنکور به فراگیری نکات و قواعد مربوط به ترجمه و مفاهیم مربوط به فعل و اسم های جمع و مفرد و معرفه و نکره و زدن تست های سراسری بپردازند.

در این تست ها نکاتی وجود دارد که بسیار مهم هستند.  درک مطلب زدن و کارکردن روی این مبحث کمک زیادی به افزایش سرعت  شما در خواندن متن های عربی می کند. برای تجزیه و تحلیل با یادگیری قواعد پاسخ دادن به این تست ها نیز برایتان آسان خواهد شد. بعد از مطالعه کامل قواعد درس عربی، تمامی متن های کتاب درسیتان را به تجزیه و تحلیل و اعراب گذاری آنها بپردازید. زیرا سوالاتی نیز به طور مستقیم از متن های کتاب های عربی در کنکور سراسری مطرح می شود. لغات انتهای کتاب درسی عربی را نیز بخوانید.