دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج


 • پایه دوازدهم
 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۴۱٫۷۰ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۳۳٫۷۰ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۴۸٫۴۱ مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۳۸٫۶۳ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۲۰٫۲۰ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۲۱٫۷۷ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱۱٫۶۱ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱۴٫۳۸ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۱۸ مهر ۹۹ گاج پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱۶٫۷۸ مگابایت
  PDF