دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 مهر 99 گاج


 • پایه دوازدهم
 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  41.70 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  33.70 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  48.41 مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  38.63 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  20.20 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  21.77 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  11.61 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  14.38 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 18 مهر 99 گاج پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  16.78 مگابایت
  PDF