دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 2 آبان 99 گاج


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1400

  8.77 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  1.59 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  1.33 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  1.79 مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  25.47 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  20.07 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  23.56 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  19.60 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  18.31 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 2 آبان 99 گاج پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  16.20 مگابایت
  PDF