دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور ۱۴۰۰

  ۸٫۷۷ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۵۹ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۳۳ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۷۹ مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۲۵٫۴۷ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۲۰٫۰۷ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۲۳٫۵۶ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱۹٫۶۰ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱۸٫۳۱ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۲ آبان ۹۹ گاج پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱۶٫۲۰ مگابایت
  PDF