دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور ۱۴۰۰

  ۸٫۷۷ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۳۹٫۳۹ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۳۳٫۳۴ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۴۸٫۰۰ مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۲۵٫۰۷ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱۹٫۶۴ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۲۱٫۹۱ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱۸٫۹۷ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۱۶٫۶۹ مگابایت
  PDF

   

 • آزمون ۱۶ آبان ۹۹ گاج پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱۹٫۹۴ مگابایت
  PDF