دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 16 آبان 99 گاج


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های گاج برای کنکور 1400

  8.77 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  39.39 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  33.34 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  48.00 مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  25.07 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه یازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  19.64 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  21.91 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه دهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  18.97 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه دهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  16.69 مگابایت
  PDF

   

 • آزمون 16 آبان 99 گاج پایه دهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  19.94 مگابایت
  PDF