دانلود آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور ۱۴۰۰

  ۳۴٫۳۶ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۲٫۷۱ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  ۳٫۵۴ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۲٫۰۵ مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۵۴ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه یازدهم رشته ریاضی

  ۷٫۲۰ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  ۱٫۱۸ مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه دهم رشته تجربی

  ۷٫۴۸ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه دهم رشته ریاضی

  ۵٫۵۲ مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون ۳۰ آبان ۹۹ قلمچی پایه دهم رشته انسانی

  ۹٫۳۱ مگابایت
  PDF