دانلود آزمون 30 آبان 99 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی


 • بودجه بندی
 • بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400

  34.36 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دوازدهم
 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه دوازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  2.71 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه دوازدهم رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

  3.54 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه دوازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  2.05 مگابایت
  PDF

   

 • پایه یازدهم
 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی

  1.54 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه یازدهم رشته ریاضی

  7.20 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه یازدهم رشته انسانی + پاسخ تشریحی

  1.18 مگابایت
  PDF

   

 • پایه دهم
 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه دهم رشته تجربی

  7.48 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه دهم رشته ریاضی

  5.52 مگابایت
  PDF

   

 • سوالات آزمون 30 آبان 99 قلمچی پایه دهم رشته انسانی

  9.31 مگابایت
  PDF