سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور زبان خارجه سال ۹۷  در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد داوطلبان واقعی رشته زبان های خارجه که تنها در این گروه آزمایشی شرکت کرده اند ۷ هزار و ۵۳۸ نفر و تعداد داوطلبانی که علاوه بر کنکور زبان ۹۷ در گروه آزمایشی دیگری نیز شرکت کرده اند ۱۳۷ هزار و ۹۹۷  نفر می باشد. از این تعداد حدود ۱۴ هزار نفر پذیرفته شدند.