سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور زبان خارجه سال 97  در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد داوطلبان واقعی رشته زبان های خارجه که تنها در این گروه آزمایشی شرکت کرده اند 7 هزار و 538 نفر و تعداد داوطلبانی که علاوه بر کنکور زبان 97 در گروه آزمایشی دیگری نیز شرکت کرده اند 137 هزار و 997  نفر می باشد. از این تعداد حدود 14 هزار نفر پذیرفته شدند.